You are here:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

utilizate pentru plata electronică a serviciilor educaționale ale Universității Româno-Americană

In vederea acordării posibilității de efectuare a plăților prin intermediul cardurilor bancare, Universitatea Româno-Americană procesează datele dvs. cu caracter personal în colaborare cu parteneri prin intermediul cărora vor fi efectuate plățile.

Toate detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezentate în pagina web https:/privacy.rau.ro sunt aplicabile și în cazul prelucrărilor de date necesare efectuării plăților în format electronic. Suplimentar, vă mai aducem la cunoștință următoarele detalii:

Datele colectate pentru acest tip de prelucrare, includ alături de datele dvs. de identitate și contul bancar din care se va efectua plata, detaliile de plată – care uneori pot conține informații cu caracter personal (cum ar fi programul de studiu la care participați sau urmează să participați, anul de studiu, tipul examinării a cărei contravaloare este achitată, etc.) precum și datele cardului bancar cu care se va efectua plata.

Datele sunt prelucrate astfel:

Toate datele descrise anterior, vor fi transmise prin platforma de plată, partenerului nostru prin intermediul căruia va fi efectuată plata. Universitatea Româno-Americană va avea acces doar la datele de identitate, contul bancar din care se face plata, întrucât avem obligația legală de a include aceste informații în documentele financiar-contabile precum și interesul legitim de a identifica corect beneficiarul plătii și desigur, detaliile pentru care sunt efectuate plățile.

Partenerul prin intermediul căruia va fi efectuată plata, va prelucra suplimentar și datele cardului bancar, cu excepția codului de securitate care va fi utilizat exclusiv în momentul validării plății, doar de către emitentul cardului. Procesatorul de plată va prelucra datele dumneavoastră doar în calitate de Operator Împuternicit de Universitatea Româno-Americană să proceseze datele dvs. exclusiv în scopul efectuării plăților electronice. Mai multe detalii privind modul în care partenerii noștri prelucrează datele dvs., găsiți în pagina de informare privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal existentă în platforma de procesare a plăților.

Prin acordurile juridice încheiate cu partenerii noștri care gestionează platformele prin care se efectuează plățile electronice, aceștia și-au asumat în acord cu prevederile art. 28 din GDPR, obligația de a asigura cel puțin aceleași condiții de protecție și securitate a datelor pe care Universitatea Româno-Americană și le-a asumat față de dvs., conform detaliilor din pagina web https://privacy.rau.ro .

Vă reamintim că vă puteți exercita oricare din drepturile prevăzute prin art. 15-21 din GDPR (dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție), prin solicitări transmise utilizând datele de contact puse la dispoziție în pagina web https://privacy.rau.ro – în cazul prelucrărilor efectuate de Universitatea Româno-Americană, sau paginile care conțin detaliile privind politicile de confidențialitate (GDPR) ale procesatorilor de plată, în cazul prelucrărilor efectuate de aceștia. Atunci când considerați că modul de soluționare a acestor solicitări nu este în conformitate cu prevederile legale, puteți sesiza A.N.P.D.C.P., conform detaliilor prezentate în site-ul acestei instituții, https://dataprotection.ro.